دانشگاه علوم پزشکی زنجان- اخبار دانشگاه
کلید سوالات آزمون ارتقائ دستیاری و گواهینامه تخصصی تیرماه ۹۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۲۰ | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=1.66.40092.fa
برگشت به اصل مطلب