دانشگاه علوم پزشکی زنجان- اخبار دانشگاه
اطلاعیه مهم در خصوص عدم تعهد دانشگاه در قبال خوابگاه دانشجویان جدیدالورود اطلاعیه مهم در خصوص عدم تعهد دانشگاه در قبال خوابگاه دانشجویان جدیدالورود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۹ | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=1.66.40448.fa
برگشت به اصل مطلب