دانشگاه علوم پزشکی زنجان- اخبار دانشگاه
اطلاعیه مهم در خصوص عدم تعهد دانشگاه در قبال خوابگاه دانشجویان جدیدالورود اطلاعیه مهم در خصوص عدم تعهد دانشگاه در قبال خوابگاه دانشجویان جدیدالورود

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/19 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=1.66.40448.fa
برگشت به اصل مطلب