دانشگاه علوم پزشکی زنجان- اخبار دانشگاه
زمان و مکان مصاحبه عنوان شغلی حسابدار و کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زنجان اعلام شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/22 | 
زمان و مکان مصاحبه عنوان شغلی حسابدار و کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زنجان اعلام شد
برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=1.66.40526.fa
برگشت به اصل مطلب