دانشگاه علوم پزشکی زنجان- اخبار دانشگاه
کلید آزمونهای علوم پایه و پیش کارورزی شهریور ۹۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۴ | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=1.66.40901.fa
برگشت به اصل مطلب