دانشگاه علوم پزشکی زنجان- اخبار دانشگاه
حماسه حضور, عظمت ملت و تکریم سردار دلها; 💢 با حضور پرشور و شعور مردم شریف ایران اسلامی در حماسه 22 بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی حماسه حضور, عظمت ملت و تکریم سردار دلها; 💢 با حضور پرشور و شعور مردم شریف ایران اسلامی در حماسه 22 بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | 

حماسه حضور, عظمت ملت و تکریم سردار دلها;
💢 با حضور پرشور و شعور مردم شریف ایران اسلامی در حماسه 22 بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=1.66.43654.fa
برگشت به اصل مطلب