دانشگاه علوم پزشکی زنجان- اخبار دانشگاه
رئیس دانشگاه در دیدارچهره به چهره با همکاران حوزه ریاست؛ هسته اصلی دیدار چهره به چهره با همکاران قدردانی از زحمات آنها می باشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | 

رئیس دانشگاه در دیدارچهره به چهره با همکاران حوزه ریاست؛
هسته اصلی دیدار چهره به چهره با همکاران قدردانی از زحمات آنها می باشد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در دیدار صمیمی با همکاران حوزه ریاست دانشگاه؛هسته اصلی دیدار چهره به چهره با همکاران را آشنائی و قدردانی از زحمات آنها عنوان کرد.  
به گزارش خبرنگار وب دا – زنجان؛ دکتر پرویز قزلباش رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان عصر روز چهار شنبه در دیدار صمیمی با همکاران حوزه ریاست دانشگاه،  فلسفه اصلی این جلسات و نشست صمیمی با همکاران را آشنائی بیشتر و بیواسطه و نیز قدردانی از زحمات و تلاشهای بی وقفه آنها عنوان کرد و تاکید نمود ؛ برنامه دیدار با پرسنل زحمت کش دانشگاه، فرصتی هم برای استماع نظرات همکاران فراهم می آورد و نیز بیان دیدگاهها و ایده ها و پیشنهادات برای ارتقا فردی و گروهی سازمان نیز می باشد و نیز کمک موثری برای ارتباط خوب و مناسب در مجموعه دانشگاه هم ایجاد می کند.
در این جلسه همچنین مدیران واحد های حوزه ریاست به  بیان عملکرد واحد های مربوطه خود پرداخته و اعضا حاضر در جلسه نقطه نظرات و دید گاههای خود را بیان نموده و رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز در ادامه رهنمود ها ی لازم را ارائه نمودند .
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=1.66.43694.fa
برگشت به اصل مطلب