امور رفاهی- قیمتها و تخفیفات
تخفیفات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/6/12 | 

تخفیف خرید نقدی 5%

خرید اقساطی تا یک میلیون تومان در 8 قسط -بدون پیش قسط و بدون سود

خرید اقساطی بالای یک میلیون تومان در 12 قسط- بدون پیش قسط و بدون سود

نشانی مطلب در وبگاه امور رفاهی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=101.10249.19894.fa
برگشت به اصل مطلب