امور رفاهی- دریافت معرفینامه
معرفینامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۶/۱۲ | 

برای دریافت تخفیف خرید نقدی نیازی به معرفی نمی باشد و  فقط ارائه کارت شناسائی کافی است.

اگر تمایل به پرداخت اقساطی دارید یا کارت شناسایی ندارید از اداره رفاه دانشگاه نمونه معرفی نامه زیر را دریافت نمائید.(دریافت معرفینامه ظرف چند دقیقه امکان پذیر است).

  فروشگاه ارکید

  سلام‌ علیکم‌ :

  احتراماً نظربه اینکه‌ آقای/خانم ...................................................................کارمند ....................................شاغل در واحد ....................................... قصد استفاده از خدمات /خرید ازآن شرکت را دارند، لذا خواهشمند است‌ دستور فرمائید مطابق توافق نامه فی مابین در خصوص‌ استفاده‌ از تخفیف و شرایط پرداخت ‌مساعدت‌ فرمایند . در ضمن سقف خرید مدت دار یا اقساطی نامبرده ..................................... ریال می باشد.

  بدینوسیله، اینجانب ..................................... کارمند ............................................واحد ......................................................تعهد می نمایم اقساط اقلام خریداری شده را در موعد مقرر پرداخت نمایم، در صورت تاخیر در پرداخت اقساط یا عدم واریز وجه چک تسلیمی، امور مالی واحد ................................./دانشگاه می تواندحسب مقررات نسبت به کسر مبلغ از حقوق و مزایای اینجانب اقدام نموده و اینجانب حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نمایم.

 

 

                                                                                           امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان


 

  امضای کارمند

نشانی مطلب در وبگاه امور رفاهی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=101.10250.19892.fa
برگشت به اصل مطلب