امور رفاهی- سهام عدالت
سهام عدالت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/23 | 

به اطلاع همکاران گرامی می رساند :

1- در خصوص درخواست صدور برگه سهام  برای افراد جدید(همسر کارکنانی که به تازگی ازدواج نموده اند، فرزندان، کارکنان جدید الاستخدام و ..) موضوع در حال پی گیری است. در صورت رفع مشکل و امکان صدور برگه برای موارد فوق بلافاصله اطلا ع رسانی انجام خواهد گرفت.

2-   سود سهام عدالت فقط یک مورد برای یک سال (1386) پرداخت شده و  سودهای پرداخت نشده کارکنان  (برای سال مذکور) هنوز در حال پی گیری می باشد که متاسفانه تاکنون به نتیجه نرسیده است. بدیهی است که  موضوع در اولین جلسه مجموع عمومی شرکت تعاونی سهام عدالت مجددا  توسط نمایندگان مطرح و پی گیری خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه امور رفاهی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=101.3931.15568.fa
برگشت به اصل مطلب