دانشکده بهداشت و پیراپزشکی- معرفی اعضاء هیئت علمی گروه بهداشت محیط
هیأت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  معرفی اعضاء هیأت علمی

  گروه مهندسی بهداشت محیط دارای 6 عضو هیأت علمی بوده که در حال حاضر یک نفردانشجوی مقطع دکتری می باشند. مشخصات اعضاء هیأت علمی گروه عبارتند از:

  نام: مهران

AWT IMAGE

  نام خانوادگی: محمدیان فضلی 

  آخرین مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت محیط (Ph.D) ،

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  رتبه علمی: دانشیار

  تاریخ آغاز همکاری: 1376

  شماره تماس: 09122413478

   پست الکترونیک: mhrnmoh@zums.ac.ir

  سوابق علمی ( CV )

  

  نام: محمد رضا

AWT IMAGE

  نام خانوادگی: مهراسبی

  آخرین مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت محیط (Ph.D)

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  رتبه علمی:دانشیار

  تاریخ آغاز همکاری: 1372

  شماره تماس: 33781300-024

   پست الکترونیک: zmehr@zums.ac.ir

   سوابق علمی ( CV )

 

  نام: علی

AWT IMAGE

  نام خانوادگی: اسدی

  آخرین مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت محیط (Ph.D)

  رتبه علمی: دانشیار

  تاریخ آغاز همکاری: 1387

  شماره تماس: 33781300-024

  آدرس پست الکترونیک: assadi@zums.ac.ir

  سوابق علمی ( CV )

 

  نام: مازیار

AWT IMAGE

  نام خانوادگی:پیدا

  آخرین مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت محیط (Ph.D)

  

  رتبه علمی: استادیار

  تاریخ آغاز همکاری: 1376

  شماره تماس: 33781300-024

  آدرس پست الکترونیکی: mazyarpeyda@zums.ac.ir

   سوابق علمی ( CV )

 

  نام: غلامرضا

AWT IMAGE

  نام خانوادگی: صادقی

  آخرین مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت محیط (Ph.D)

  

  رتبه علمی: استادیار

  تاریخ آغاز همکاری: 1376

    شماره تماس: 33781300-024

  آدرس پست الکترونیک: sadeghi@zums.ac.ir

 سوابق علمی ( CV )

 

  نام: حامد

AWT IMAGE

  نام خانوادگی: محمدی

  آخرین مدرک تحصیلی: دکترای سلامت در بلایا

                                              

  رتبه علمی: استادیار

  تاریخ آغاز همکاری:

  شماره تماس: 33781300-024

  آدرس پست الکترونیک:

  سوابق علمی ( CV )
 
 

  نام: زهره

        
 

  نام خانوادگی: فرهمندکیا

  آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی محیط زیست  (Ph.D)

  

  رتبه علمی: استادیار

  تاریخ آغاز همکاری: 1396

    شماره تماس: 33781300-024

  آدرس پست الکترونیک:

 سوابق علمی ( CV )

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=11.1241.2716.fa
برگشت به اصل مطلب