دانشکده بهداشت- تماس با ما
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/30 | 

 تلفن:33772514-33773234-33781301-33773128-33781300- 024 

  آدرس : زنجان،خیابان پروین اعتصامی،دانشکده بهداشت،

  کدپستی: 4515786349

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=11.14692.32164.fa
برگشت به اصل مطلب