دانشکده بهداشت و پیراپزشکی- گروه علوم آزمایشگاهی (سایت قدیم)
گروه علوم آزمایشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

معرفی گروه:

پذیرش دانشجو ی علوم آزمایشگاهی در مقطع کاردانی  از سال 1366 در دانشکده پیراپزشکی آغاز شد.با تلاش پیگیر مسئولین راه اندازی دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی در سال 1378 به انجام رسید و هم اکنون سه دوره دانشجوی علوم آزمایشگاهی در این دانشکده، مشغول به تحصیلند.  وظیفه اصلی رشته علوم آزمایشگاهی شناخت علل ایجاد بیماریهای مختلف و عوامل ایجاد کننده آنها می‌باشد. ابزاری که در تشخیص و درمان بیماری‌های مختلف بکار می‌رود تحت عنوان پاراکلینیک می‌باشد که می‌توان به رشته‌هایی از قبیل رادیولوژی، رشته‌های توانبخشی و پرستاری اشاره کرد . در این رشته می‌توان به نکته مهمّی اشاره کرد و آن آزمایشگاه‌های مجهز است که طی سال‌های اخیر توسط بخش دولتی و خصوصی گسترش یافته و زمینه مناسبی را برای اشتغال در این رشته فراهم نموده در حال حاضر این رشته در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در اغلب دانشگاههای علوم پزشکی کشور دانشجو می‌پذیرد .قابل‌ ذکر است که این رشته به دلیل نیاز به امکانات و وسائل، یکی از رشته‌های پرهزینه است. البته در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، اغلب وسائل و امکانات در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد .

  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=11.9515.17320.fa
برگشت به اصل مطلب