مدیریت اطلاع رسانی- اخبار و اطلاعیه ها
دسترسی آزمایشی به JAMA

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۹ | 
به اطلاع می رساند پیرو مذاکرات و هماهنگی های صورت گرفته بین مرکز توسعه و انتشارات علمی وزرات بهداشت با ناشر JAMA دسترسی آزمایشی
  (Trial) به مجموعه مجلات ناشر فوق از طریق آدرس ذیل از آبان ماه به مدت سه ماه برای دانشگاه  فراهم گردیده است. ناشر مذکور 12 عنوان مجله در موضوعات مختلف از جمله علوم بالینی پزشکی منتشر می کند.

https://jamanetwork.com/journals/jama
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت اطلاع رسانی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=110.11823.31212.fa
برگشت به اصل مطلب