مدیریت اطلاع رسانی- اخبار و اطلاعیه ها
دسترسی آزمایشی به مجموعه jove

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۹ | 
به اطلاع می رساند پیرو مذاکرات و هماهنگی های صورت گرفته بین مرکز توسعه و انتشارات علمی وزرات بهداشت با ناشر  مجموعه مجلات و فیلم های آموزشی JOVE دسترسی آزمایشی   (Trial) به مجموعه مجلات ناشر فوق از طریق آدرس ذیل  به مدت سه ماه برای دانشگاه  فراهم گردیده است.
https://www.jove.com
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت اطلاع رسانی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=110.11823.31218.fa
برگشت به اصل مطلب