مدیریت تعالی فرهنگی- لیست کانون های دانشجویی
تشکل ها وکانون های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

کانونهای دانشجویی فعال دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 
ردیف
 
نام تشکل زمینه فعالیت نام مسئول
1
 
 
کانون شعر وادب فرهنگی وادبی معصومه رنجبران
2
 
کانون تئاتر هنرهای نمایشی محمدرضا امینی
3
 
کانون گردشگری فرهنگی وتفریحی رضا حاجیلو
4
 
کانون قرآن وعترت قرآن ومعارف اسلامی پری بوالحسنی
5
 
کانون هلال احمر فعالیتهای انساندوستانه شهربانو محمدی
6
 
کانون زبان زبان هادی مرادی
7
 
کانون مهر فعالیتهای انساندوستانه لیلا معینی
8
 
کانون مهرگان فعالیتهای انساندوستانه کیوان خدابنده
9
 
کانون حیات فرهنگی و اجتماعی حسن بیات
10
 
کانون جهادی فعالیت های بهداشتی، درمانی مبین کرمی
11 کانون خاک سرخ فرهنگی هنری دانشکده پرستاری ابهر سید مهدی موسوی
12
 
13

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تعالی فرهنگی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=111.11241.23595.fa
برگشت به اصل مطلب