مدیریت تعالی فرهنگی- انجمن علمی بهداشت محیط
انجمن علمی بهداشت محیط

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/21 | 
 
انجمن علمی بهداشت محیط :
 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی
 
1
 
فاطمه صالحی (دبیر) بهداشت محیط
2
 
 
رسول بیگدلی بهداشت محیط
3
 
 
سمانه تقیلو ارشد بهداشت محیط
4
 
 
لیلا  مقصودی بهداشت عمومی
5
 
 
هدیه حسنلو
 
بهداشت عمومی
6
 
 
الهام تقوی بهداشت عمومی
7
 
 
فاطمه محمدی بهداشت محیط
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تعالی فرهنگی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=111.15445.34195.fa
برگشت به اصل مطلب