مدیریت تعالی فرهنگی- لیست نشریات
-

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 لیست نشریات دانشجویی فعال سال

ردیف نام نشریه ترتیب و تاریخ اولین انتشار مدیر مسئول سردبیر موضوع نشریه صاحب امتیاز تلفن مدیر مسئول شماره مجوز
1 سلامت گاهنامه-1394 فریبا محمد پناه خانم احمدی آذر علمی مستقل(پیراپزشکی و بهداشت) 09187722689 3/پ/94
2 تسنیم گاهنامه-1392 بهروز سپهری فر زهره عباسی قران وعترت کانون قرآن و عترت 09194431950 1/ت/92
3 کمی متفاوت گاهنامه-1393 پریسا بیگدلو مهدیه مرادی فرهنگی مذهبی سیاسی هیات فاطمیون 09192797600 2/ک/93
4 خون سپید گاهنامه-1395 نیما مهدئی مهدی صفری فرهنگی اجتماعی علمی انجمن علوم آزمایشگاهی 09198489874 7/خ/95
5 سیاه و سفید گاهنامه-1395 امیرحسین ملک امیری راضیه پور سعید فرهنگی علمی انجمن رادیولوژی 09019701338 8/س/95
6 لینگو فصلنامه-1396 محدثه قوجالو نرگس مرادی ادبی- هنری- علمی- اجتماعی فرهنگی کانون زبان 09392724604 14/ل/96
7 داروگ گاهنامه 1396 نوژان تیموری راحله نیک جو فرهنگی اجتماعی علمی ادبی انجمن اسلامی 09359414220 15/د/96
8 دوپامین گاهنامه-1396 محمد رضا دودانگه زهرا قربانی علمی- اجتماعی- فرهنگی- صنفی پرستاری ابهر 09338406032 16/د/96
9 پایش فصلنامه-1396 مهرداد اصغری فاطمه صالحی علمی،اجتماعی،فرهنگی انجمن علمی بهداشت محیط 09145119833 18/پ/96
10 اسانس فصلنامه-1396 مسعود پنبه ای شورای سردبیری ادبی اقتصادی اجتماعی فرهنگی صنفی انجمن علمی داروسازی 09195819381 20/ا/96
11 فناوریهای نوین فصلنامه-1397 هدی شیردوست لاله سالاری علمی انجمن فناویهای نوین 09128800905 21/ف/97
12 تلخند دوماهنامه-1397 محمدعارف بهران رحمانی ادبی هنری اجتماعی فرهنگی محمد عارف 09397798564 26/ت/97
13 پویش ماهنامه-1397 مسعود رستمخانی سید مسعودشاهمرادی علمی مذهبی نهاد رهبری 09192776651 22/پ/97
14 مداد رنگی گاهنامه-1397 سالار پور حسن آذر محمد عرفان باقریان فرهنگی اجتماعی علمی سالار پور حسن آذر 09147173726 23/م/97
15 لینگو پلاس روزنامه1397- مرضیه کشاورز سارا برنا   کانون زبان 09196597320 24/ل/97
16 آراز فصلنامه-1397 عباس آبرودی ریحانه رحمتی ادبی هنری علمی اجتماعی فرهنگی کانون حیات 09145732394 27/آ/97
17 ائلمان فصلنامه-1397 دکتر محسنی ژیلا معصومی مشاوره و روانشناسی مرکز مشاوره دانشجویی 33448515 28/م/97
18 حریر فصلنامه-1397 زهرا سلیمانی زهرا امینی اجتماعی فرهنگی بسیج دانشجویی 09364569921 97
19 قانوس فصلنامه-1397 شفیقه درستی سهیلا بهرامی مذهبی بسیج دانشجویی 09330680647 31/ف/97

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تعالی فرهنگی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=111.5190.6267.fa
برگشت به اصل مطلب