مدیریت تعالی فرهنگی- قرآن و عترت
معرفی کانون قران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/21 | 
دبیر کانون: پری بوالحسنی
زمینه فعالیت: قرآن ومعارف اسلامی


اعضای شورای مرکزی کانون قرآن و عترت
 
ردیف نام  و نام خانوادگی رشته تحصیلی
 
1 پری بوالحسنی(دبیر)
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تعالی فرهنگی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=111.6980.34175.fa
برگشت به اصل مطلب