مرکز تحقیقات نانو فناوری دارویی- اخبار و تازه های مرکز
اطلاعیه: فراخوان پذیرش دانشجوی دوره دکتری پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/16 | 

فراخوان جذب دانشجوی دکتری پژوهشی در سال تحصیلی 97-98 در رشته نانوفناوری داروئی

جدول پیوست اساتید راهنما، رشته ها و ظرفیت پذیرش دانشجو
 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانو فناوری دارویی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=118.6295.28325.fa
برگشت به اصل مطلب