دانشکده پرستاری و مامایی- سایت
سایت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۰ | 
 نام و نام خانوادگی: رباب رضایی

رشته: کارشناس ارشد  کامپیوتر

پست الکترونیک: r.rezayi65yahoo.com

 تلفن:33148327

واحد  فناوری اطلاعات دانشکده مسئولیت پشتیبانی کلیه تجهیزات رایانه ای ( سخت افزاری، نرم افزاری ) را در دانشکده برعهده دارد،رفع اشکالات جزئی سخت افزاری، شناسایی کامپیوترهای معیوب و همچنین قابل ارتقاء، انجام مراحل کارشناسی خرید،تعمیر و بروز رسانی تجهیزات و تهیه لیست قطعات مورد نیاز و همچنین هماهنگی لازم جهت انجام سرویس های کلی سخت افزاری کامپیوترهای دانشکده، بررسی درخواست خرید تجهیزات کامپیوتری واحدهای دانشکده،تهیه لیست خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری از فعالیتهای این بخش در حوزه سخت افزار می باشد .

انجام سرویس های دوره ای نرم افزاری، شامل نصب و بروزرسانی نرم افزارهای کامپیوترهای دانشکده، برقراری امنیت سیستم ها و همچنین همکاری در زمینه پیاده سازی سیستم های نرم افزاری ارائه شده از طرف دانشگاه، مدیریت وب سایت دانشکده ،مدیریت و پشتیبانی Kaspersky Administration kit از دیگر مسئولیتهای این بخش می باشد .

سایت دانشکده  با تعداد 32 دستگاه کامپیوتر، یک دستگاه ویدئو پرژکتور ، یم دستگاه اسکنر ،یک دستگاه  پرینتر و دو دستگاه اکسس پوینت جهت استفاده دانشجویان تشکیل شده است .
 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=12.15272.34155.fa
برگشت به اصل مطلب