دپارتمان انگل شناسی- برنامه درسی
برنامه هفتگی آموزشی گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، نیمسال اول 95-94

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ | 

برنامه درسی انگل شناسی  (course plan) رشته داروسازی، نیمسال دوم 91- 92

برنامه هفتگی آموزشی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی نیمسال اول 95-94

نشانی مطلب در وبگاه دپارتمان انگل شناسی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=123.6563.9263.fa
برگشت به اصل مطلب