دپارتمان انگل شناسی- سایر گروه ها
برنامه هفتگی آموزشی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی-نیمسال دوم 98-97

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | 
برنامه هفتگی آموزشی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی-نیمسال دوم 98-97
/files/parasitology/files/pdf
نشانی مطلب در وبگاه دپارتمان انگل شناسی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=123.6567.37329.fa
برگشت به اصل مطلب