پردیس خودگردان- اعضای هیئت علمی
اساتید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۱۵ | 

کلیه تدریس های دروس پردیس خودگردان توسط اعضای محترم هیئت علمی دانشکده های زیربط انجام میگیرد. 

برای مشاهده اسامی اعضای محترم هیئت علمی برروی دانشکده های زیربط کلیک کنید

دانشکده پزشکی

دانشکده دندان پزشکی

نشانی مطلب در وبگاه پردیس خودگردان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=129.12053.25637.fa
برگشت به اصل مطلب