پردیس خودگردان- امور مالی
مشخصات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سمت : سرپرست امور مالی

نام و نام خانوادگی : نسرین صادقی

تلفن تماس: 33772100-33743282  024

تلفن مستقیم :33743283

تلفن داخلی: 115

سمت : کارشناس دریافت وپرداخت

نام و نام خانوادگی : غلامرضاذوالقدری

تلفن تماس: 33772100-33743282  024

تلفن داخلی: 116

سمت: حسابدار وامین اموال

نام ونام خانوادگی:جمال کوثریان

تلفن تماس:  33772100-33743282 -024

تلفن داخلی: 113

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه پردیس خودگردان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=129.7998.13228.fa
برگشت به اصل مطلب