پردیس خودگردان- اخبار و رویدادها
جلسه توجیهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/29 | 
جلسه توجیهی دانشجویان عزیزجدیدالورود ترم 2 رشته های پزشکی وداروسازی پردیس خودگردان دانشگاه باحضور آقایان دکتر فضائلی ریاست محترم پردیس،دکترامانلو سرپرست محترم معاونت آموزشی،داوود آهنی مدیرمحترم امورعمومی،ناصرخلیلی کارشناس محترم امور دانشجویی و علی قنبری مسئول محترم کمیته انضباطی درمورخ 96/11/28 درسالن کنفرانس پردیس خودگردان برگزار وموارد لازم به اطلاع دانشجویان رسید.
نشانی مطلب در وبگاه پردیس خودگردان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=129.9488.32151.fa
برگشت به اصل مطلب