پردیس خودگردان- اخبار و رویدادها
کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات شطرنج

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/1 | 
کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات شطرنج دانشجویی بین خوابگاهی وانتخابی المپیاد کشوری دراردیبهشت 1397توسط آقای مرتضی مولایی دانشجوی رشته پزشکی پردیس را به ایشان تبریک عرض نموده وبرای وی در کسب شایستگی های آتی آرزوی موفقیت می نماییم.
نشانی مطلب در وبگاه پردیس خودگردان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=129.9488.33343.fa
برگشت به اصل مطلب