مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان- ثبت نام در کارگاه آموزشی
لیست کارگاههای توانمند سازی هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۵ | 
پرتال ثبت نام کارگاههای هیات علمی
 

اساتید محترم هیات علمی پیش از ثبت نام در کارگاهها راهنما را مطالعه فرموده و جهت ثبت نام روی عنوان کارگاه کلیک کنید ./

 
ردیف
 عنوان کارگاه
 
 گروه هدف محل برگزاری تاریخ برگزاری مدرسین برنامه کارگاه توضیحات
لطفا قبل از ثبت نام برنامه کارگاه را ملاحظه نمایید

 
1 مجموعه کارگاههای توانمندسازی زبان انگلیسی
تخصصی (نگارش علمی، ویراستاری متون دانشگاهی، ارائه مقاله)
کلیه اعضای محترم هیات علمی سالن همایشهای روزبه 97/06/12
و
97/06/13
خانم دکتر رباب خسروی
برنامه کارگاه
تکمیل ثبت نام
2 پخش زنده کنفرانس بین المللی آموزش پزشکی در بازل سوئیس کلیه اعضا محترم هیات علمی مرکز همایش های بین المللی روزبه(ظرفیت 100 نفر) 97/06/05
الی
97/06/07

 
آموزی- 10 امتیاز توانمندسازی)
 
3 پژوهش در آموزش (مقدماتی)
4 پژوهش در آموزش (پیشرفته)
5 سنجش، اندازه گیری و ارزشیابی دانشجو(مبانی طراحی آزمون)
6 دانش پژوهی آموزشی(مقدماتی) کلیه اعضا محترم هیات علمی سالن کارگاهی مرکز همایش های بین المللی روزبه 97/3/21 دکتر رمضانی بدر- دکتر خزائی پول- خانم نعیمی- خانم بسطامی- آقای نوروزی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
7 چالش های اخلاقی در آموزش
8  روش تدریس مقدماتی
9 روش تدریس پیشرفته
10 آشنایی با شرح وظایف و آیین نامه های اعضا هیات علمی
11 مهارتهای ارتباطی در آموزش
12  سنجش، اندازه گیری وارزشیابی دانشجو(طراحی و تحلیل آزمون)
13  آموزش مجازی(مقدماتی)
14

 آموزش مجازی(پیشرفته)

15  دانش پژوهی آموزشی(پیشرفته) سالن جلسات پژوهشی دانشکده داروسازی(ساختمان اساتید) 97/05/17 خانم دکتر مریم علیزاده- خانم دکتر فخرالسادات میرحسینی برنامه کارگاه مدعوین(ارائه دهندگان طرح در سامانه دانش پژوهی-مدیران EDO)
16  برنامه ریزی درسی(طراحی و اصلاح کوریکولوم)
17  طرح دوره و طرح درس
18 اعتبار بخشی و ارزیابی آموزشی
19  اصول و مبانی مدیریت و رهبری آموزشی
20  ارزشیابی اساتید
21  تکنولوژی و ساخت نرم افزارهای آموزشی
22  ژورنال کلاب و سمینارهای علمی
23 گراندراند و گزارش صبحگاهی
24  تعاملات یاددهی و یادگیری با نسل جدید
 
کلیه اعضا محترم هیات علمی سالن کارگاهی روزبه 97/04/21 دکتر لادن فتی- آقای علی نوروزی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
25  مکاتب، نظریه ها و مدلهای یادگیری و کاربرد آن در آموزش کلیه اعضا محترم هیات علمی سالن کارگاهی روزبه 97/04/20 دکتر لادن فتی- آقای علی نوروزی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
26  اصول ومبانی خلاقیت کلیه اعضا محترم هیات علمی سالن کارگاهی روزبه 97/05/1 دکتر علی محمدی برنامه کارگاه
 
لینک ثبت نام
27  نحوه داوری مقالات در آموزش
28  آموزش پاسخگو
29 راهکارهای ایجاد انگیزش و یادگیری در دانشجویان
 
30  روان سنجی ابزارهای سنجش در آموزش پزشکی
31  پژوهش های کیفی در آموزش علوم پزشکی
32 ارزیابی درونی
33 OSCE
34 تعامل موثر برای اساتید مشاور اساتید پرستاری-مامائی-دندانپزشکی کلاس ۱۰ دانشکده پرستاری و مامائی 97/04/12 آقای دکتر امید ساعد برنامه کارگاه لینک ثبت نام
35 دوره مقدماتی درمان های روانشناختی برای مداخله در اهمال کاری کلیه اعضا محترم هیات علمی سالن آمفی تئاتر دانشکده داروسازی 97/04/25  آقای دکتر امید ساعد برنامه کارگاه لینک ثبت نام
36 آشنایی با مرجعیت علمی آموزش پزشکی خانم دکتر شهره محبی
37 اخلاق حرفه ایی در پزشکی
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=130.14312.31432.fa
برگشت به اصل مطلب