مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان- ثبت نام در کارگاه آموزشی
لیست کارگاههای توانمند سازی هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۵ | 
پرتال ثبت نام کارگاههای هیات علمی
 

اساتید محترم هیات علمی پیش از ثبت نام در کارگاهها راهنما را مطالعه فرموده و جهت ثبت نام روی عنوان کارگاه کلیک کنید ./

 
ردیف
 عنوان کارگاه
 
 گروه هدف محل برگزاری تاریخ برگزاری مدرسین برنامه کارگاه لطفا قبل از ثبت نام برنامه کارگاه را ملاحظه نمایید
 
1 روش تدریس مقدماتی کلیه اساتید علوم پایه و بهداشت سالن کارگاهی روزبه 97/09/21
97/09/22

 
دکتر فرهاد رمضانی بدر
دکتر محمد مسعود وکیلی

 
برنامه کارگاه لینک ثبت نام
2 پژوهش کیفی در آموزش و راهکارهای ایاد انگیزش در دانشجویان و اخلاق در آموزش پزشکی کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه سالن اجلاس مرکز همایش های روزبه 18 و 19 مهرماه خانم دکتر لادن فتی- لیلا نعیمی- علی نوروزی برنامه کارگاه1
برنامه کارگاه 2
لینک ثبت نام
3 مجموعه کارگاههای توانمندسازی زبان انگلیسی
تخصصی (نگارش علمی، ویراستاری متون دانشگاهی، ارائه مقاله)
کلیه اعضای محترم هیات علمی سالن کارگاهی روزبه 97/06/12
و
97/06/13
 دکتر رباب خسروی
برنامه کارگاه
لینک ثبت نام
4 پخش زنده کنفرانس بین المللی آموزش پزشکی در بازل سوئیس کلیه اعضا محترم هیات علمی مرکز همایش های بین المللی روزبه(ظرفیت 100 نفر) 97/06/05
الی
97/06/07

 
آنلاین آنلاین  (7 امتیاز آموزی- 10 امتیاز توانمندسازی)
 
5 آشنایی با نرم افزارهای مورد استفاده در تهیه محتوای آموزش الکترونیکی کلیه اعضا محترم هیات علمی سالن کارگاهی  روزبه 97/07/11 مهندس میرشانی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
6 روش تدریس مقدماتی کلیه اساتید بالینی سالن کارگاهی  روزبه 97/09/28
97/09/29
 
دکتر فرهاد رمضانی بدر
دکتر محمد مسعود وکیلی
برنامه کارگاه لینک ثبت نام
7 مهارتهای ارتباطی میان فردی کلیه اعضا محترم هیات علمی سالن کارگاهی  روزبه دکتر وکیلی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
8 نحوه داوری مقالات در آموزش کلیه اعضا محترم هیات علمی سالن کارگاهی  روزبه  دکتر فرهاد رمضانی بدر-  دکتر علی رمضانی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
9 مبانی و مفاهیم ارزشیابی  کلیه اعضا محترم هیات علمی سالن کارگاهی  روزبه 97/10/05 دکتر وکیلی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
10  دانش پژوهی آموزشی(پیشرفته) کلیه اعضا محترم هیات علمی
سالن جلسات پژوهشی دانشکده داروسازی
97/05/17  دکتر مریم علیزاده- دکتر فخرالسادات میرحسینی برنامه کارگاه مدعوین(ارائه دهندگان طرح در سامانه دانش پژوهی-مدیران EDO)
11 تعاملات یاددهی و یادگیری با نسل جدید کلیه اعضا محترم هیات علمی سالن کارگاهی روزبه 97/04/21 دکتر لادن فتی- آقای علی نوروزی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
12  مکاتب، نظریه ها و مدلهای یادگیری و کاربرد آن در آموزش کلیه اعضا محترم هیات علمی سالن کارگاهی روزبه 97/04/20 دکتر لادن فتی- آقای علی نوروزی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
13 دانش پژوهی آموزشی(مقدماتی) کلیه اعضا محترم هیات علمی سالن کارگاهی روزبه 97/3/21 دکتر رمضانی بدر- دکتر خزائی پول- خانم نعیمی- خانم بسطامی- آقای نوروزی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
14 اصول ومبانی خلاقیت کلیه اعضا محترم هیات علمی سالن کارگاهی روزبه 97/05/1 دکتر علی محمدی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
15 دوره مقدماتی درمان های روانشناختی برای مداخله در اهمال کاری اساتید مشاور سالن آمفی تئاتر دانشکده داروسازی 97/04/25  دکتر امید ساعد برنامه کارگاه لینک ثبت نام
16 تعامل موثر برای اساتید مشاور
اساتید پرستاری-مامائی-دندانپزشکی
کلاس ۱۰ دانشکده پرستاری و مامائی 97/04/12  دکتر امید ساعد برنامه کارگاه لینک ثبت نام
17 آشنایی با مرجعیت علمی آموزش پزشکی کلیه اعضا محترم هیات علمی دکتر شهره محبی
18 پژوهش در آموزش (مقدماتی) کلیه اعضا محترم هیات علمی
19 پژوهش در آموزش (پیشرفته) کلیه اعضا محترم هیات علمی
20 کلاس درس وارونه کلیه اعضا محترم هیات علمی دکتر مریم علیزاده
21 آشنایی با شرح وظایف و آیین نامه های اعضا هیات علمی کلیه اعضا محترم هیات علمی دکتر محمدیان فضلی
22  برنامه ریزی درسی(طراحی و اصلاح کوریکولوم) کلیه اعضا محترم هیات علمی
23  طرح دوره و طرح درس کلیه اعضا محترم هیات علمی
24 اعتبار بخشی و ارزیابی آموزشی کلیه اعضا محترم هیات علمی دکتر گندمکار
25 آزمونهای عینی کلیه اعضا محترم هیات علمی
26  روان سنجی ابزارهای سنجش در آموزش پزشکی دکتر مرتاض
27  ژورنال کلاب و سمینارهای علمی
28 گراندراند و گزارش صبحگاهی
29  آموزش پاسخگو
30 ارزشیابی اساتید کلیه اعضا محترم هیات علمی
31 OSCE
32 اخلاق حرفه ایی در پزشکی کلیه اعضا محترم هیات علمی
33 روش تدریس پیشرفته کلیه اعضا محترم هیات علمی
34 اصول و مبانی مدیریت و رهبری آموزشی کلیه اعضا محترم هیات علمی
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=130.14312.31432.fa
برگشت به اصل مطلب