مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان- معرفی واحد
معرفی واحد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/22 | 
 

دکتر سعید امانلو

سرپرست کمیته دانشجویی توسعه آموزش

دکترای قارچ شناسی پزشکی

رزومه

پست الکترونیکی:  zums.ac.ir@s.amanloo

شماره تلفن:۳۳۱۵۶۳۷۰-۰۲۴
نسرین جهانگیری
کارشناس کمیته دانشجویی توسعه آموزش
کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

پست الکترونیکی: jahangiri.nasrin@yahoo.com

شماره تماس: ۳۳۴۴۵۹۰۳ - ۰۲۴

معرفی:
کمیته دانشجویی توسعه آموزش نهادی است متشکل از دانشجویان داوطلب در سطح دانشگاه که بستری فراهم می‌­نماید که بتواند با توانمندسازی دانشجویان، برای ارتقا­ء جایگاه آنان در تصمیم ­سازی آموزشی، ظرفیت­‌سازی نماید. همچنین با کمک به دانشجویان برای کسب حداکثر رشد فردی و حرف‌ه­ای، آن­‌ها را برای رهبری نوآوری­‌های مؤثر در حوزه‌­ی آموزش پزشکی، توسعه فرایندهای یاددهی یادگیری، ارزشیابی، پژوهش در آموزش و بهبود وضعیت آموزشی دانشگاه آماده می­‌سازد.

رسالت و دیدگاه:
دورنمای این کمیته این است که دانشجو به عنوان همکار EDC شناخته شود و در سیاست­‌گذاری، برنامه­‌ریزی، اجرا و ارزشیابی فعالیت­‌های نوآورانه و توسعه‌­ای در حوزه آموزش علوم پزشکی و در تمام سطوح برنامه­‌های آموزشی دانشگاه مشارکت نماید.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=130.16349.36819.fa
برگشت به اصل مطلب