مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان- اخبار و رویدادها
کارگاه آموزشی "مهارت‌های ارتباطی "

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/16 | 
کارگاه آموزشی "مهارت‌های ارتباطی " ویژه اعضاء محترم هیأت علمی بالینی و پایه در روزهای سیزدهم و چهاردم آذر ماه برگزار شد.
کارگاه آموزشی "مهارت های ارتباطی " ویژه اعضاء محترم هیأت علمی بالینی و پایه در روزهای سیزدهم و چهاردم آذر ماه سال جاری در سالن کارگاهی روزبه برگزار گردید . کارگاه با معارفه شرکت کنندگان شروع و سپس استاد محترم جناب آقای دکتر محمد مسعود وکیلی به بیان اهداف کارگاه پرداختند که بعد از ایراد مطالبی مطابق با برنامه کارگاه، به کار و بحث گروهی پرداخته و در روز دوم نیز بعد از مرور مطالب و ایراد موضوعات جدید به بحث عمومی و طرح پرسش و پاسخ پرداخته که بعد از جمع بندی مطالب ارائه شده کلاس کارگاه خاتمه یافت .
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=130.7265.42367.fa
برگشت به اصل مطلب