جشنواره ملی عکس سلامت روان- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس دبیر‌خانه : زنجان، بلوار آزادی ،مرکز بهداشت استان زنجان، واحد سلامت روان
تلفن تماس : 33156384ـ024 و 33156460-024 
 وبسایت رسمی جشنواره:  iranphotopsych.zums.ac.ir
پست الکترونیک : zanjanphotopsych@zums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه جشنواره ملی عکس سلامت روان:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=137.7770.12432.fa
برگشت به اصل مطلب