مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک- معرفی اعضای موسس مرکز :
معرفی اعضای مرکز :

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

 

1) رئیس مرکز: دکتر فرانک شریفی

درجه علمی: متخصص داخلی- فوق تخصص غدددرون ریز و متابولیسم

رتبه:استاد تمام

Email: faranaksharifi@hotmail.com 

                                                        

 2)  دکتر علیرضا بیگلری        

  درجه علمی: دکترای تخصصی ژنتیک انسانی

   رتبه: استادیار

 Email: biglari@zums.ac.ir

 

3) دکتر نورالدین موسوی نسب

درجه علمی: Ph.D آمار حیاتی

رتبه: دانشیار

Email: Snm1337@yahoo.com

 

4) دکتر علی اوسط ملتی

درجه علمی: Ph.D بیوشیمی

رتبه: استاد

Email:Mellati3000@yahoo.com

5) دکتر عاکفه احمدی افشار

 درجه علمی : فوق تخصص اسم و آلرژی کودکان

رتبه: دانشیار

Email: akefeh45@zums.ac.ir

                                                                                                                                    

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک:
http://zums.ac.ir/find.php?item=14.1008.686.fa
برگشت به اصل مطلب