میکروب شناسی و ویروس شناسی- همایشها و کنفرانسها
هفدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/3/7 | 

 هفدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

برگزارکننده: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
زمان برگزاری: 16 الی 19 شهریور 1395
ارسال مقالات: 31 خرداد 1395
مکان برگزاری: کاشان  

سایت همایش

نشانی مطلب در وبگاه میکروب شناسی و ویروس شناسی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=140.8127.23148.fa
برگشت به اصل مطلب