میکروب شناسی و ویروس شناسی- همایشها و کنفرانسها
سیزدهمین کنگره بین المللی ام اس ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۷ | 

سیزدهمین کنگره بین المللی ام  اس ایران

برگزارکننده: انجمن مولتیپل اسکلروز ایران
زمان برگزاری: 19 الی 21 آبان 1395
ارسال خلاصه مقالات: 31 تیر 1395
مکان برگزاری: تهران، هتل المپیک

سایت همایش

نشانی مطلب در وبگاه میکروب شناسی و ویروس شناسی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=140.8127.23151.fa
برگشت به اصل مطلب