اداره امور آزمایشگاهها- اطلاع رسانی
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۴/۳۱ | 
به اطلاع مراجعین، همکاران و خدمت گیرندگان از آزمایشگاه های استان می رساند، فرم ثبت گزارش و یا شکایت در صفحه اداره امور آزمایشگاه ها قرار داده شد. لذا می توانید جهت ثبت شکایت از خدمات آزمایشگاهی دولتی و خصوصی و یا گزارش هرگونه عدم انطباق و یا عدم رعایت اصول و استاندارد های آزمایشگاهی از طریق تکمیل این فرم اقدام نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه اداره امور آزمایشگاهها:
http://zums.ac.ir/find.php?item=143.8252.14584.fa
برگشت به اصل مطلب