اداره امور آزمایشگاهها- وظایف
وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اداره امور آزمایشگاههای استان زنجان زیر مجموعه حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان بوده و تعداد 36 آزمایشگاه تشخیص طبی استان را تحت پوشش نظارتی دارد. رسالت اصلی اداره امور آزمایشگاهها، ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات آزمایشگاهی می باشد که با نگرش به اهداف زیربه اجرا در می آید:

  - ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی از طریق اجرای الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت

  - توسعه کمی خدمات آزمایشگاهی جهت سهولت دسترسی برای تمامی اقشار جامعه

  - پشتیبانی و مشاوره در رابطه با امور آزمایشگاهها

  شرح وظایف اداره امور آزمایشگاهها

  1- امور تاسیس ، مسئولیت فنی و پرسنل فنی

  شامل تمامی مراحل دریافت مدارک کارشناسی، بازدیدها ، تشکیل کمیسیون قانونی آزمایشگاه، صدور پروانه مسئولین فنی موقت آزمایشگاهها ، جانشین همکار ، لغو صلاحیت ، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به درخواستهای مسئولین فنی آزمایشگاهها ، بررسی گزارشات فنی و تخصصی بازدیدهای انجام شده نسبت به مشاهده و ارزیابی محل آزمایشگاههای جدید التاسیس یا تغیر مکان داده از نظر دارا بودن شرایط و ضوابط ، بررسی و چگونگی نقل و انتقالات آزمایشگاههای دارای مجوز قانونی در سطح استان ، شناسایی و تشکیل پرونده علمی برای کلیه پرسنل شاغل در آزمایشگاههای دولتی یا غیر دولتی از طریق سامانه ثبت اطلاعات و تایید آنها بعنوان پرسنل فنی و جلوگیری از ورود پرسنل غیر واجد شرایط در بخش آزمایشگاهی، تعیین محل خدمت هر گونه پرسنل انتقالی-استخدامی و طرحی

  2- آموزش :

  - برگزاری و هماهنگی اجرای دوره های آموزش مدون مسئولین فنی آزمایشگاه ها با همکاری اعضاء هیات علمی دانشگاه

  - برگزاری دوره های آموزشی بدو ورود و ضمن خدمت تمامی پرسنل آزمایشگاهی رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی

  - برگزاری آزمون های تخصصی آزمایشگاهی با نگرش ارتقاء علمی جامعه علوم آزمایشگاهی استان

  - هماهنگی جهت شرکت در دوره ها و سمینارها و...

  - اطلاع رسانی در رابطه با همایشها، سمینارها، کارگاه ها و...

  - آموزش فعال مراکز تحت پوشش در راستای استقرار سیستم های کنترل کیفی و مستند سازی مطابق با انتظارات آزمایشگاه مرجع سلامت

  3- نظارت:

  - نظارت دوره ای و مستمر آزمایشگاه های بخش خصوصی ،دولتی و نهادها مطابق با دستورالعملهای ابلاغی آزمایشگاه مرجع سلامت

  - بررسی آزمایشگاههای متقاضی لوح کیفیت

  - بررسی و رسیدگی به شکایات طرح شده از طرف بیماران-پزشکان- موسسات دولتی و خصوصی-پرسنل فنی و مسئولین فنی از نظر رعایت ضوابط و آئین نامه و تعرفه های قانونی در آزمایشگاههای دولتی و خصوصی و رسیدگی به تخلفات آنها و پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قضایی و نظام‌پزشکی

  4- مدیریت تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی مراکز تحت پوشش

  - نظارت بر فعالیت شرکت های تولیدی، توزیعی و پخش اقلام آزمایشگاهی در استان

  - بررسی نحوه نگهداری و توزیع کیت و مواد آزمایشگاهی در شرکت های استان

  - بررسی و اطمینان از توزیع اقلام مورد تایید وزارت بهداشت از طریق شرکت های استان

  - ساماندهی امور پرداخت و تخصیص بودجه خرید و تجهیز آزمایشگاه های دولتی متناسب با عملکرد ایشان

  5- کنترل کیفی آزمایشگاهها

  - ارسال نمونه های مجهول در مقاطع مختلف سال به کلیه آزمایشگاههای تحت نظارت بررسی مستمر عملکرد خروجی ایشان

  - الزام نمودن و راهنمایی آزمایشگاه ها جهت شرکت در برنامه های کنترل کیفی خارجی کشوری

نشانی مطلب در وبگاه اداره امور آزمایشگاهها:
http://zums.ac.ir/find.php?item=143.8262.13962.fa
برگشت به اصل مطلب