اداره امور آزمایشگاهها- فایل های آموزشی
فایل ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آزمایشگاه و دیابت

بیماری همولیتیک

سرولوژی اختصاصی

مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی

بانک خون

تشخیص آزمایشگاهی مننژیت

ایزو 2000-9001

سل کانتر

کنترل کیفیت

مستندات کیفیت

نشانی مطلب در وبگاه اداره امور آزمایشگاهها:
http://zums.ac.ir/find.php?item=143.8271.14042.fa
برگشت به اصل مطلب