شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلطانیه- عملکرد سال 1393
عملکرد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

عملکرد واحد آموزش سلامت در شهریور ماه 93


 برگزاری بازآموزی کاردانان در زمینه برنامه آموزش سلامت

 برگزاری اولین کمیته آموزش سلامت شهرستان

 پیگیری جهت به روز رسانی وب سایت مرکز بهداشت شهرستان سلطانیه

 انجام بازدید های انفرادی و نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی مراکز شهری- روستایی

 نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی خانه های بهداشت

 شرکت در کارگاه بازآموزی داوطلبان سلامت

 تحویل سایر برنامه های ابلاغی

 ورود اطلاعات آماری شش ماهه اول برنامه های آموزشی در برنامه نرم افزاری

 پیگیری تشکیل جلسات مشترک با سپاه ناحیه و راه اندازی برنامه مربیان بسیج

 برآورد و تامین فرم های آموزش سلامت در مراکز تحت پوشش

 ارسال آمارهای داوطلبان سلامت

عملکرد واحد آموزش سلامت در مهر ماه93


 برگزاری بازآموزی ماما های شهرستان در زمینه برنامه آموزش سلامت

 پیگیری مصوبات اولین کمیته آموزش سلامت شهرستان

 پیگیری جهت به روز رسانی وب سایت مرکز بهداشت شهرستان سلطانیه

 انجام بازدید های انفرادی و نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی مراکز شهری- روستایی

 نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی خانه های بهداشت

 ورود اطلاعات آماری شهریور ماه برنامه های آموزشی در برنامه نرم افزاری

 پیگیری مصوبات اولین کمیته برنامه مربیان بسیج

 برآورد و تامین فرم های داوطلبان سلامت

 ارسال فرم های خام آموزش سلامت شش ماهه دوم به مراکز و خانه های بهداشت

عملکرد واحد آموزش سلامت در آبان ماه93

 پیگیری جهت به روز رسانی وب سایت مرکز بهداشت شهرستان سلطانیه

 انجام بازدید های انفرادی و نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی مراکز شهری- روستایی

 نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی خانه های بهداشت

 شرکت در اولین جلسه شورای بهورزان

 شرکت در دو جلسه رفع مشکلات مرکز شهری سلطانیه

 ورود اطلاعات آماری مهرماه برنامه های آموزشی در برنامه نرم افزاری

 شرکت در جلسات شورای کارشناسی بمناسبت هفته ایدز

 هماهنگی با آموزش و پرورش جهت اختصاص بخشی از همایش شکوه مقاومت جهت سخنرانی در زمینه ایدز

 شرکت در جلسه مسئولان دهان و دندان

 پیگیری کمبود های اتاق داوطلبان سلامت

 حضور در جلسه مدیران آموزش و پرورش ناحیه سلطانیه در خصوص برنامه های مروج سلامت و آهن یاری که در زمینه بندهای مربوط به آموزش سلامت و انتظارات توضیحاتی ارائه گردید

 آموزش کارشناس بهداشت عمومی مرکز خیرآباد

 پیگیری نقشه شهر سلطانیه جهت تسهیل خدمات داوطلبان سلامت


عملکرد واحد آموزش سلامت در آذر ماه سال 93

 تهیه پمفلت ایدز ویژه دانش آموزان و عموم مردم

 تهیه اسلاید های آموزشی ایدز

 هماهنگی برنامه آموزشی رابطین در زمینه ایدز

 هماهنگی همایش ایدز

 برگزاری برنامه های بزرگداشت روز داوطلبان سلامت

 پیگیری جهت به روز رسانی وب سایت مرکز بهداشت شهرستان سلطانیه

 انجام بازدید های انفرادی و نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی مراکز شهری- روستایی

 نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی خانه های بهداشت

 آموزش ماهانه کاردانان بهداشتی و بررسی نواقص عملکرد ماه گذشته

 برگزاری دومین کمیته آموزش سلامت شهرستان در زمینه تولید رسانه

 ثبت آمارهای آموزش سلامت

 بررسی و ثبت گواهی های آموزشی همکاران

عملکرد

واحد آموزش سلامت در دی ماه 93

   
 • برگزاری بازآموزی کاردانان در زمینه برنامه
 •      آموزش سلامت
   
 • شرکت در کنگره آموزش بیمار و خودمراقبتی تهران
 •  
 • پیگیری جهت به روز رسانی وب سایت مرکز بهداشت
 •      شهرستان سلطانیه
 • انجام بازدید های انفرادی و نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی مراکز
 • شهری- روستایی
 •  نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی

 • خانه های بهداشت


   ·    بررسی تجهیزات

  آموزشی خانه ها و مراکز تحت پوشش

 •  ·   ورود اطلاعات

 • آماری آذرماه برنامه های آموزشی در برنامه نرم افزاری

 •  ارسال آمارهای

 • سه ماهه سوم (نتایج بازدید) 


  عملکرد

  واحد آموزش سلامت در بهمن ماه93

   برگزاری بازآموزی کاردانان در زمینه رسانه های آموزشی

   هماهنگی برگزاری آزمون سلامت روان

   پیگیری جهت به روز رسانی وب سایت مرکز بهداشت شهرستان سلطانیه

   تجهیز و راه اندازی سالن آموزش شبکه بهداشت

   شرکت در کارگاه سل

   شرکت در کارگاه شیوه زندگی سالم

   برگزاری کارگاه خودمراقبتی ویژه کاردانان و کارشناسان

   برگزاری کارگاه خودمراقبتی ویژه بهورزان

   انجام بازدید های انفرادی و نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی مراکز شهری- روستایی

   نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی خانه های بهداشت

   ورود اطلاعات آماری دی ماه برنامه های آموزشی در فایل Access و Excel

   بررسی تجهیزات آموزشی خانه ها و مراکز تحت پوشش

   ارسال آمارهای سه ماهه سوم (نتایج بازدید)

   جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان.

   بزرگداشت مناسبت های مختلف بهداشتی با همکاری سایر واحدها (دهه فجر نمایشگاه عملکرد ارگانها)

   هماهنگی و شرکت در کمیته های درون بخشی مربوط به برنامه ریزی، بحث و تبادل نظر در زمینه مشکلات و ضرورت های بهداشتی موجود

   برگزاری دومین کمیته آموزش سلامت شهرستان (رسانه ها)


  عملکرد واحد آموزش سلامت در اسفند ماه93
   برگزاری بازآموزی کاردانان در زمینه برنامه نیازسنجی
   پیگیری جهت به روز رسانی وب سایت مرکز بهداشت شهرستان سلطانیه
   برگزاری کارگاه نیازسنجی ویژه بهورزان
   برگزاری کارگاه نیازسنجی ویژه پزشکان
   انجام بازدید های انفرادی و نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی مراکز شهری- روستایی
   نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه سرشماری در خانه های بهداشت
   ورود اطلاعات آماری بهمن ماه برنامه های آموزشی در در فایل Access و Excel
   پیگیری درخواست فرم ها و دفاتر آموزش سلامت
   شرکت در کارگاه شیوه ثبت رسانه های سلامت
   برگزاری سومین کمیته آموزش سلامت شهرستان (نیازسنجی)
   هماهنگی و شرکت در جلسات شورای کارشناسی
   هماهنگی برنامه های آموزشی مرکز بهداشت جهت تامین سمعی و بصری و سالن
     تهیه مستندات از برنامه های آموزشی واحدهای کارشناسی
   شرکت در بازدید های گروهی
   بررسی نتایج پایش خانه ها و مراکز در جلسه شورای کاردان به صورت ماهیانه
   بزرگداشت مناسبت های مختلف بهداشتی با همکاری سایر واحدها
   هماهنگی و شرکت در کمیته های درون بخشی مربوط به برنامه ریزی، بحث و تبادل نظر در زمینه مشکلات و ضرورت های بهداشتی موجود


  نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلطانیه:
  http://zums.ac.ir/find.php?item=144.9929.18697.fa
  برگشت به اصل مطلب