اداره امور حقوقی- پرسنل مدیریت امور حقوقی
شرح وظایف کارشناسان مدیریت امور حقوقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/4/30 | 

کارشناسان مدیریت امور حقوقی

نام  و نام خـانوادگـی  :      نـاصـر شـهـبازی

پست سازمانی :             کارشناس مسئول  امور حقوقی

تحصیلات :                      کارشناس ارشــد حـقـوق خـصـوصـی

آدرس واحد:                 زنجان - میدان آزادی – ابتدای بلوار جمهوری اسلامی - ساختمان ستاد دانشگاه طبقه اول اتاق 27

تلفن :                           - 09126410146 -02433156356

AWT IMAGE

نام و نام خـانوادگـی  :      خلیل اخباری

پست سازمانی :             کارشناس امور حقوقی

تحصیلات :                      کارشناس  ارشد حقوق خصوصی

آدرس واحد:                زنجان جاده گاوازنگ بالاترازمرکز آموزشی درمانی آیت ا...موسوی ستاد دانشگاه ، اداره امورحقوقی 

تلفن :                           -02433156356 -


 

نام ونام خانوادگـی  :      منصور وفا

پست سازمانی :             کارشناس  امور حقوقی

تحصیلات :                      کارشناس ارشــد حـقـوق خـصـوصـی

آدرس واحد:                زنجان جاده گاوازنگ بالاترازمرکز آموزشی درمانی آیت ا...موسوی ستاد دانشگاه ، اداره امورحقوقی 

تلفن :                           -02433156356 -

نام  و نام خـانوادگـی  :      کمال شعبانی

پست سازمانی :             کارشناس  

تحصیلات :                      کارشناسی

آدرس واحد:                زنجان جاده گاوازنگ بالاترازمرکز آموزشی درمانی آیت ا...موسوی ستاد دانشگاه ، اداره امورحقوقی 

تلفن :                           -02433156356 -

خلاصه  شرح وظایف کارشناسان مدیریت امور حــقـوقــی :

1- اظهارنظر و ارائه نظرات مشورتی منطبق بر قوانین و مقررات و ارائه طریق به واحدهای مختلف و مقامات دانشگاه در زمینه مسائل حقوقی.
2- نظارت و اقدام در تنظیم بخشنامه های موردنیاز دانشگاه.
3- اقدام در تنظیم متن لوایح دفاعیه در جریان دادرسی های مطروحه در مراجع صالح.
4- ارائه طریق و ارشاد حقوقی به واحد ها جهت تنظیم عقود و قرارادهای منعقده از طرف دانشگاه با افراد و مؤسسات.
5- انجام امور ثبتی و اجرائی املاک و تعهدات.
6- همکاری در تشکیل همایش ها سمینارها و شرکت در جلسات حقوقی.
7- انجام سایر امور مربوط مطابق دستور مقامات ذیربط.
8- معاضدت قضایی از کارکنان دانشگاه و واحد های تابعه در مراجع قضایی مطابق ارجاع ریاست محترم دانشگاه
9- دفاع از حقوق دانشگاه در دعاوی حقوقی -کیفری- دیوان عدالت - هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره کار
10- مستند سازی اموال غیرمنقول دانشگاه
11- اخذ تعهد محضری از متعهدین و دانشجویان بورسیه
و ...

نشانی مطلب در وبگاه اداره امور حقوقی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=149.8543.14570.fa
برگشت به اصل مطلب