معاونت فرهنگی و امور دانشجویی- اخبار
بیست و ششمین جلسه شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان مورخ 96/05/23دفتر ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۵ | 
AWT IMAGEبیست و ششمین جلسه شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان مورخ 96/05/23دفتر ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و امور دانشجویی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=15.1038.29752.fa
برگشت به اصل مطلب