معاونت فرهنگی و امور دانشجویی- مشاوران و مراجعین چگونه باید باشند
-

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  مشاوره چیست؟ مشاور و مراجع چگونه باید باشند؟؟؟!!!

  

  1- اساسأ یک تعامل پویا بین مشاور(روان شناس) و مراجع کننده است.

  2- باید به عنوان یک فرایند در نظر گرفته شود.

  3- مراجعه کننده بایستی راستگو و رک باشد.

  4- مشاورنباید نصیحت , انتقاد یا قضاوت و مقایسه کند.

  5- رابطه بین مشاور و مراجع باید صادقانه باشد.

  6- مشاوره معمولا برای افراد طبیعی و عادی است که مشکلی دارند.

  7- در مشاوره انگیزه های خودآگاه مراجعه کننده کشف می شود نه انگیزه های ناخودآگاه.

  8- مشاور به هنگام گوش سپردن به مشکلات مراجع از خود صمیمیت و احساس همدردی نشان می دهد.

  9- محور کار و یکی از وظایف اصلی مشاور محرمانه نگه داشتن رازها و حریم مراجع است.

  10- مشاور و مراجع هر دو بایستی اصول انسانی اخلاقی و اسلامی را رعایت کرده و صرفا در راستای هدف اصلی که همان راهنمایی و یا رفع مشکل و ارائه راهکارهای لازم است جلسات متمادی و حتی درصورت لزوم سالها جلسات مشاوره داشته باشند.

  11- مشاور (روان شناس) کسی است که دارای مدرک دانشگاهی روان شناسی بوده و در زمینه مسلائل و حوزه های مختلف من جمله روان شناسی شخصیت , مشاوره های تحصیلی , خانوادگی , ازدواج و... و همچنین شناسایی و درمان غیر دارئی اختلالات روان دروه ها و تخصص های لازم را آموزش دیده و در یک یا دو حوزه تخصصی فعالیت می نماید.

  12- مراجعه به روان شناس و مشورت گرفتن , خود نشانه بالندگی و فرهیخته بودن یک شخص را در وهله اول نمایان می سازد و اینکه هرگز نشانه بیمار بودن و ناتوانی نیست.

  امیدواریم دانشجویان عزیز با مراجعه به موقع به اداره مشاوره و روان شناس هرگز دچار مشکلات و مسائل پیچیده نشوند.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و امور دانشجویی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=15.7346.11037.fa
برگشت به اصل مطلب