امور دانشجویان شاهد و ایثارگر - اخبار و رویدادها
حضور مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در جلسه مدیران کلان مناطق کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جناب آقای مهدی امیرفضلی مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دبیر کلان منطقه 6 کشوری روز پنج شنبه 21 مردادماه در جلسه هم اندیشی با حضور مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر جناب آقای دکتر رحیمی و هیات همراه برگزار گردید که منجر به اخذ تصمیمات مهمی درخصوص نحوه پذیرش دانشجویان جدیدالورود و نیز برگزاری هر چه بهتر ترم تابستان در سالهای آتی گردید.

در زیر برخی از تصاویر این نشست درج گردیده است :

نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر :
http://zums.ac.ir/find.php?item=150.8596.23904.fa
برگشت به اصل مطلب