فیزیولوژی فارماکولوژی- تاریخچه
تاریخچه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بنام آنکه جان را فکرت آموخت                      چراغ دل به نور جان برافروخت
 گروه فیزیولوژی ، همزمان با تاسیس دانشکده پزشکی در سال ۱۳۶۶، فعالیت خود را در تدریس دروس فیزیولوژی برای دانشجویان پزشکی، پرستاری و علوم آزمایشگاهی آغاز نمود. با تاسیس و توسعه دانشکده های داروسازی، دندانپزشکی، پرستاری-مامایی و پیراپزشکی و بهداشت، گروه فیزیولوژی تدریس این دروس را برای کلیه دانشکده ها و رشته ها در کلیه مقاطع تحصیلی به عهده دارد. از سال ۱۳۸۸ با اخذ مجوز از وزارت متبوع، گروه اقدام به پذیرش و آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی نموده است که تا کنون سه دوره فارغ التحصیل شده و سه دوره در حال تحصیل می باشند.
گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی در سال 1397 از هم تفکیک شده و در حال حاضر در قالب دو گروه مستقل به فعالیت ادامه می دهند.

نشانی مطلب در وبگاه فیزیولوژی فارماکولوژی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=151.8656.15529.fa
برگشت به اصل مطلب