فیزیولوژی فارماکولوژی- دانشجویان کارشناسی ارشد
فارغ التحصیلان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ورودی 88
مریم عرب فیروزجایی (پذیرفته شده در دوره PhD - دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
مهسا کاظمی شالکوهی (پذیرفته شده در دوره PhD بیولوژی تولید مثل- علوم پزشکی شهید بهشتی)
ورودی 89
سریه قاسم پور
صغری جانی

نشانی مطلب در وبگاه فیزیولوژی فارماکولوژی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=151.8659.15250.fa
برگشت به اصل مطلب