فیزیولوژی فارماکولوژی- امکانات گروه
دوره های توانمندسازی کار در آزمایشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۹ | 
1.کلاس های آموزشی    Real Time-PCR
2. کلاس های آموزش پروپوزال نویسی
3.کلاس های کاربردی آمار در فیزیولوژی
4.کلاس های آموزش ایمونوهیستوشیمی
5. کلاس کار با نرم افزار End note
6.کلاس جستجوی پیشرفته در pub med
نشانی مطلب در وبگاه فیزیولوژی فارماکولوژی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=151.9970.30424.fa
برگشت به اصل مطلب