گروه جراحی اختصاصی- آموزش
برنامه مدون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ | 

  - برنامه مدون گروه جراحی اختصاصی، ارولوژی

  - برنامه مدون گروه جراحی اختصاصی، ارتوپدی

  ردیف

  روز

  گزارش صبحگاهی

  راند

  درمانگاه

  1

  شنبه

  دکتر یاری 

  دکتر یاری 

  دکتر یاری 

  2

  یکشنبه

  دکترهمدانی

 

  دکترهمدانی

  دکترهمدانی

  3

  دوشنبه

  دکتراسماعیلی 

  دکتراسماعیلی

  دکتراسماعیلی

  4

  سه شنبه

  دکترهمدانی

 

  دکترهمدانی

  دکترهمدانی

  5

  چهارشنبه

  دکتراسماعیلی 

  دکتراسماعیلی

  دکتراسماعیلی

 

 ارولوژی

  ردیف

  روز

  گزارش صبحگاهی

  راند

  درمانگاه

  1

  شنبه

  دکترموذن جمشیدی

  دکترموذن جمشیدی

  دکترموذن جمشیدی

  2

  یکشنبه

  دکتر نوری

  دکتر نوری

  دکتر نوری

  3

  دوشنبه

  دکترستاره

  دکترستاره

  دکترستاره

  4

  سه شنبه

  دکتر بنگش

  دکتر بنگش

  دکتر بنگش

  5

  چهارشنبه

  دکتر بنگش

  دکتر بنگش

  دکتر بنگش

نشانی مطلب در وبگاه گروه جراحی اختصاصی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=159.9576.17508.fa
برگشت به اصل مطلب