بیوتکنولوژی پزشکی- کورس پلن
کوس پلن کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی نیمسال اول تحصیلی 97-96 ورودی 96

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/26 | 

اصول استاندارد سازی و ایمنی فرآوده های بیولوژی
زیست شناسی سلولی مولکولی
کار با حیوانات آزمایشگاهی تئوری
کار با حیوانات آزمایشگاهی علمی
روش تحقیق
نانوبیوتکنولوژی
بیوشیمی پزشکی
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی تئوری
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی عملی
ژنتیک پزشکی
 
نشانی مطلب در وبگاه بیوتکنولوژی پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=166.11682.31448.fa
برگشت به اصل مطلب