بیوتکنولوژی پزشکی- کورس پلن
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 ورودی 98

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/9 | 
بیوشیمی پزشکی
ژنتیک پزشکی
روش تحقیق
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
اصول استانداردسازی و ایمنی فراورده های بیولوژیک
زیست شناسی سلولی و مولکولی
کار با حیوانات آزمایشگاهی
زیست ایمنی، اخلاق و حقوق
نشانی مطلب در وبگاه بیوتکنولوژی پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=166.11682.41295.fa
برگشت به اصل مطلب