بیوتکنولوژی پزشکی- معرفی گروه
معرفی گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

  گروه زیست فناوری(بیوتکنولوژی) پزشکی، با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی در سال 1387 شروع به کار نمود. در سال 1389 با پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی پزشکی مولکولی به صورت گروه مشترک بیوتکنولوژی پزشکی، ژنتیک و پزشکی مولکولی به کار خود ادامه داد.

  در سال 1393 این گروه با گروه نانوفناوری پزشکی ادغام و به صورت گروه مستقل زیست فناوری و نانوفناوری پزشکی تأسیس گردید. در سال 1397 گروه نانوتکنولوژی به صورت گروه مستقل تشکیل شد و گروه بیوتکنولوژی پزشکی نیز به صورت تک رشته در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مشغول به آموزش دانشجویان می باشد. تعداد دانشجویان پذیرش شده در گروه به ترتیب زیر می باشد:

  مقطع کارشناسی ارشد زیست فناوری: از سال 1388 تا کنون 47نفر پذیرش، 4 نفر انصرافی، 31نفر فارغ التحصیل شده اند و 12نفر در حال تحصیل، که  9نفر در حال انجام پایان نامه و 3 نفر در حال تحصیل می باشند.

  مقطع دکترای تخصصی زیست فناوری:از سال 1390 تا کنون 21نفر پذیرش، 9 نفر فارغ التحصیل شده اند و 12 نفر در حال تحصیل، که 9 نفر در حال انجام پایان نامه می باشند.
 


  اعضاء اصلی هیأت علمی گروه :

 1.    دکتر یوسف مرتضوی (مدیر گروه): استاد هماتولوژی مولکولی
 2.    دکتر امیر حسین تارمچی: استادیار بیوتکنولوژی پزشکی
 3.    دکتر حسن رکنی زاده: استادیار مهندسی ژنتیک
 4.    دکتر بهروز جوهری (معاون آموزشی و پژوهشی گروه): استادیار بیوتکنولوژی پزشکی
 5.    دکتر سعید کابلی: استادیار بیوتکنولوژی پزشکی

    

  اساتید مدعو :

 1.   دکتر صمد ندری: دانشیار نانو فناوری پزشکی
 2.   دکتر مجتبی فتحی: دانشیار بیوشیمی پزشکی
 3.   دکتر عبدالرضا اسماعیل زاده: دانشیار ایمونولوژی پزشکی
 4.   دکتر علی رمضانی: دانشیار بیوتکنولوژی دارویی
 5.   دکتر محمد حسین کوثری: استادیار شیمی
 6.   دکتر حبیب الله کاظمی: استادیار شیمی
 7.   دکتر محمد حسین رسولی فرد: دانشیار شیمی
 8.   دکتر یوسفعلی عابدینی: استادیار فیزیک
 9.   دکتر آزاده غفاری: استادیار فارماکولوژی
 10.   دکتر کبری رستمی زاده: استاد شیمی
 11.   دکتر رحیم جعفری: استادیار نانوبیوتکنولوژی
نشانی مطلب در وبگاه بیوتکنولوژی پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=166.9617.17722.fa
برگشت به اصل مطلب