بیوتکنولوژی پزشکی- اخبار
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/6 | 
اطلاعیه: جلسه دفاع از پایان نامه خانم زلیخا اسدی دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی در روز شنبه مورخ 98/7/13 ساعت 11 در سالن رازی برگزار می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه بیوتکنولوژی پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=166.9863.41206.fa
برگشت به اصل مطلب